Be healthy! Follow us:

News

 

Follow your blood pressure

Follow your blood pressure Find outhowyourblood pressure iscalled. HYPERTENSION LEVEL SYSTOLIC DIASTOLIC Optimal <120 <80 Normal 120-129 80-84 High normal 130-139 85-89 Level... Read more →


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.