Be healthy! Follow us:

Specialists

Specialist/service

Name, Surname

Otolaryngologist (kids, adults)

Sergejs Romašovs

Gastroenterologist

Nataļja Šenterjakova

Gynaecologist


Rita Kukule

Ligita Neimane

Dermatologist, venereologist

Inga Mētra

Ophthalmologist

Marina Streļņikova

Volodymyr Tverdyi (UA)

Otolaryngologist

Sergejs Romašovs

Cardiologist

Evija Čamane

Surgeon, algologist

Dmitrijs Sergejevs

Electrocardiogram

Procedūru kabinets

Endocrinologist

Valeriia Bibik (UA)

Physiotherapist

Gaļina Kuzmenkova

Massage

Rolfs Mardekajs

Marta Valdmane

Neurologist

Marija Cērpa

Pneumonologist

Dana Zariņa

Vaccination

Procedūru kabinets

Blood tests, i/v, i/m infusions

Procedūru kabinets


196_215_568

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.