Rehabilitation
Be healthy! Follow us:

Rehabilitation

In the Outpatient hospital “Možums-1” on the 7th floor, we provide the following services:

- consultations with physiotherapists,

- taping,

- group lessons:

 • gymnastics for pregnant women,
 • gymnastics for seniors,
 • gymnastics for a healthy back,
 • gymnastics for mothers with children,
 • gymnastics for children,
 • preventive respiratory exercises for children and adults,
 • group for the prevention of cardiovascular diseases,
 • gymnastics for overweight patients,

- massage:

 •   massage for babies,
 •   massage for children and adolescents,
 •   massage for pregnant women,
 •   therapeutic massage,
 •   relaxing massage.

- Massage specialist Olga Štālmane (T, W, T)


You can sign up for consultations, group lessons and massage by calling 67273435 67271234 26623251 or by e-mail možums AT mfd DOT lv


74_205_220_576

Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.