Stomatology cabinet „Dziednieciba”
Be healthy! Follow us:

Stomatology cabinet „Dziednieciba”

Stomatology cabinet „Dziednieciba” offers:

  • Consultation and check-up for free;
  • Very low prices;
  • Free dental care for children.


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.