Be healthy! Follow us:

Vacancies 

Any vacancies are available in Latvian. Click here.

 

Vacancies offered by MFD Health Group to Ukrainian medical personnel

Vacancies offered by MFD Health Group to Ukrainian medical personnel Information on employment of Ukrainian medical practitioners in Latvia - https://www.vi.gov.lv/lv/informacija-par-ukrainu-arstniecibas-personu-nodarbinatibu-latvija Doctor Speciality Branch,... Read more →

Вакансії, які пропонують медична група МФД українським медичним працівникам

Вакансії, які пропонують медична група МФД українським медичним працівникам Read more →


Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.