Be healthy! Follow us:

Prices

MFD Health Center "Možums-1" price list can be viewed hereFor inquiries and procedures, please get in touch with the reception.

The main thing - no compromise on quality: all services are provided at the highest professional level, in conditions of excellent individual service.


Engage in positive change - visit a high-end health center!

Our address: Riga, Bruninieku street 8, LV-1010, Latvia
  67273435


Working time:

weekdays 8:00 - 20:00

on Saturdays, on Sundays - free

74_205_221Saskaņā ar Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 16.panta otro daļu, SIA “Dziedniecība” nodarbinātām Ukrainas ārstniecības personām tiek nodrošināta ārstniecības personas profesionālās darbības veikšanai nepieciešamā saziņa, proti – pēc pacienta pieprasījuma, kā arī vienojoties ar pacientu, pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta ārstniecības persona, kura var nodrošināt saziņu valsts valodā.